SPONSOR

Yabancıların vize sorunları gündeme getirildi

30 Mayıs günü Astana’da Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Erlan Hairov başkanlığında düzenlenen toplantıda, yabancıların Kazakistan’da vize alma ve ülkede bulunma ile ilgili konularda karşılaştıkları sorunlar masaya yatırıldı.

Devlet yetkililerinin yanısıra toplantıda yabancı iş çevrelerinin temsilcileri hazır bulundu. KATİAD adına katılan Yönetim Kurulu üyesi Ruslan Taşkenbay, Nisan ayında yine aynı bakanlıkta düzenlenen toplantıda gündeme getirilen konuları tekrar dile getirerek, KATİAD üyelerinin de karşılaştıkları bazı sorunlar Başbakan Karim Masimov başkanlığında düzenlenecek olan Hükümet toplantısının gündemine dahil edilmiş oldu. Bunlardan birincisi, M4 vizesinin hemen hemen hiç verilmemesinden dolayı iş adamı veya yatırımcıların bir şirketin hisselerini direk satın veya devir alamaması. İkinci olarak, çalışma izni alma işlem süresinin 1 aya kadar kısatılması ve Internet üzerinden başvuru yapılabilmesi talebi. Üçüncü bir husus daha, çalışma izninin 1 yıl süreyle verilmesi ve iki defa uzatıldıktan sonra aynı kişi için vize süresinin uzatılamaması. Bu durumda çok dar alanlarda uzmanları dünya piyasasında bile bulmak zor iken, Kazakistan kanunları ile getirilen bu 3 yıllık sınırlandırmanın şirketlerin üç yılda bir yeni uzman getirmesini mecbur kılması, şirketlerin işlerini aksatıyor. Bu sorunlar üzerinde durularak, dile getirilen kısıtlamaların kaldırılması istendi.   

Toplantı sonucu, Yatırım Komitesi yabancı iş çevrelerinin sorun ve önerilerinin dikkate alınarak ilgili devlet kurumlarına iletmek, yabancıların vize alma ve registre, yabancı işgücü çalıştırma izni alma işlemlerinde sorun yaşadıkları vakaları tespit etmekle görevlendirildi.   

Toplantıda ayrıca, Kazakistan’ın elektronik ortamda vize başvuru sistemine geçeceği, bazı dış ülkelerde ise vize verme yetkisinin üçüncü şahıslara verilmesi (outsource edilmesi) planlandığı bildirildi.