SPONSOR

KATİAD nezdinde bir ilk – “KAZAUDIT”

KATİAD nezdinde bir ilk – “KAZAUDIT”

            “KAZ ADİLET” şirketler grubu, müşterilerine yeminli mali müşavirlik hizmetini veren, KATİAD’ın tek üye şirketidir. Bu hizmeti, “KAZ ADİLET” bünyesinde bu amaçla açılan “KAZAUDIT” şirketi veriyor. Yeminli mali müşavirlik dediğimiz nedir? Yeminli mali müşavirlik ne için gerekiyor? “KAZ ADİLET”in açtığı yeni şirketin faaliyetinde kabul ettiği prensipler nelerdir? Bu sorularımızı cevabını “KAZ ADİLET” şirketler grubu yönetici ortağı Ruslan Taşkenbay ve “KAZAUDIT” genel müdürü Şıngısbek Sartayev’den aldık. 

Kısa bilgi: 

Ruslan Taşkenbay – “KAZ ADİLET” şirketler grubu kurucu ve yönetici ortağıdır. Aynı zamanda 2016 Mart ayından itibaren KATİAD Yönetim Kurulu üyesidir.

Şıngısbek Sartayev – “KAZAUDIT” genel müdürü, yeminli mali müşavir. Bu alanda KPMG, Air Astana, PricewaterhouseCoopers, Almalı Ticaret Merkezi’nde yıllardır çalışması sonucu büyük bir tecrübeye sahip.

 

            Yeminli mali müşavirlik nedir ve bu hizmete ne zaman ihtiyaç duyulur?

            Mali müşavirlik (Eng.audit) hizmeti mecburi ve gönüllü olarak ikiye bölünür. Mecburi müşavirlik hizmetine, her yıl bağımsız denetim yaptırma şartının mecbur olduğu büyük şirketlerin ihtiyacı var. Bağımsız denetim, muhasebecilerin muhasebe verilerini ulusal ve uluslararası mali raporlama talepleri uyarınca mali sisteme doğru girip girmediğini teyit etmek amacıyla yapılmaktadır.

            Gönüllü mali müşavirlik ise şöyledir. Şirket sahiplerinin çoğunun kafasında, muhasebecilerimiz, çalışanlarımız iyi, dürüst çalışıyor mu? sorusu doğuyor. Herhangi bir şirket sahibinin böyle şüpheleri olabilir. Kendileri çalışanlarını denetleyemez, bunun için konuyla ilgili bilgileri yetersiz olur vs. Bu durumda mali müşavirlik şirketine başvurabilirler. Bazı şirket yöneticileri, ofislerine gelerek her şeyi hızlı bir şekilde kontrol edebilecek dışarıdan bir muhasebeci ile anlaşabileceklerini düşünüyorlar. İşte burada böyle mühasebeciler ile şirketimiz arasındaki farka dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi, bilgi birikiminde fark. Muhasebeci genellikle günlük hesap işlerini yapar. Mevzuattaki değişikliklerden haberi de olmayabilir. Mali müşavirlerde bu durum farklı. Mali müşavirlerin, hata yapmaları halinde devletten aldığı lisans belgesi geri çekilebileceğinden dolayı sorumluluk duygusu güçlüdür. Mali müşavirler sürekli olarak yasaları, hukuki konuları tüm teferruatları ile, son noktasına kadar inceler. İkinci olarak, müşavirlik şirketi saygınlığını yitirmek istemez, çünkü kazandığı saygınlık en büyük varlığıdır. Müşavirlik şirketinin verdiği hizmetlerde eksiklikleri olursa, bu “ağızdan ağıza iletişimle” çok çabuk yayılır. Dolayısıyla şirketin imajına da gölge düşer.

            Bazı sahtekar muhasebecilerin şirket yöneticisinin haberi olmadan yaptıkları hile sonucu şirketin zarara uğradığı vakalar oluyor. Bu halde de mali müşavirlik şirketi yardıma gelebilir. Denetleme fonksiyonları da mali müşavirlik faaliyetlerinin içindedir. İç denetim konusunda ekibimizin büyük deneyimi var. Şirket yöneticisine tüm riskleri kolay anlaşılır dille anlatır, gerekirse ilgili yasaların maddelerine yönlendirme yapıyoruz.

            Başka neler yapıyoruz? Birçok muhasebeci alıştıkları düzene göre çalışmaya devam ediyorlar. ‘Yasalar değişti ki, neden böyle yapıyorsunuz?’ dediğimiz zaman, ‘Her zaman böyle çalıştık, sorun çıkmadı’ diyorlar. Ama mevzuat devamlı değişiyor. Bu halde mali müşavirler daha etkin nasıl çalışılabileceğini, risklerin nasıl önlenebileceğini, şirketin olası para cezasına maruz kalmaması için neler yapılabileceği konusunda öneride bulunabilir. Burada yöneticinin morali ve huzuru önemli. Yeminli mali müşavirin hizmetinden yararlanan yöneticinin finans konularına kafasını yormadan daha genel mühim işlerle ilgilenme fırsatı olur.

            Büyük uluslararası müşavirlik firmalarından bahsedecek olursak, birçok kişi şöyle düşünüyor: uluslararası bir şirket, dolayısıyla verdikleri hizmetler de daha iyi. Fakat bu şirketlerde diğer şirketlerdeki gibi kişiler çalışıyor ve hizmet kalitesi de aynı. Bir de hizmetleri 5-6 kat daha pahalı olabilir.

            Uluslararası müşavirlik şirketlerini yerel şirketlerle karşılaştıracak olursak yaklaşımların farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yerel mali müşavirlik şirketleri tüm raporları sayfa sayfa, faturaları tek tek inceledikleri genelden özele yöntemi kullanıyorlar. Uluslararası şirketlerin ve bizim yaklaşımımız ise farklı, özelden genele yöntemi benimsiyoruz. İlk önce sorunlu noktaları tespit ediyoruz. Denetim yapıyoruz ve finans sistemini analize ediyoruz. Böylesi daha etkin ve daha az zaman alır.

            Diyelim ki, mali müşavirlik denetimini yaptınız. Vergi dairesinden denetçilerin gelmesi bekleniyor. Bu halde müşavirlik denetiminin şirkete bir faydası var mı?   

            Yeminli mali müşavirin deneyimine, müşavirlik şirketinin saygınlığına bağlı bir şey bu.. Hesap kontrolünü uluslararası şirket yaptıysa, vergi müfettişleri bu şirketin raporunu dikkate alırlar. Şirketimizin de yeni açılmış olmasına rağmen, denetim raporumuzun denetlenen şirket için bir faydası olur.

            Yürürlükteki yasalarda küçük şirketler için bir değişiklik yapıldı. Böyle şirketler kapatılırken vergi denetiminden geçmelidir. Bu durumda şirketten denetimin yeminli mali müşavirler tarafından yapılması istenebilir. Bu halde vergi denetimine gerek kalmıyor. Belki de zamanla orta ve büyük ölçekli işletmeler için mali müşavirlik denetiminin yeterli olacağına dair bir yasa değişikliği kabul edilecektir.

            Halen Kazakistan’da hazırlanmakta olan bir yasa tasarısı, mali müşavirlik şirketi raporunun vergi ve diğer denetleme kurumları için nihai bir belge olmasını öngören yasa tasarısı hazırlanmaktadır. Büyük bir ihtimalle bu yasa tasarısı kabul edilecek. Söz gelimi, Japonya’nın nüfusu 126 milyon kişi, memur sayısı ise 10 bin kişidir. Bu ülkede işlemlerin çoğu özel sektöre, ticari kuruluşlara tevdi edildi.

            Hali hazırda Kazak hükümeti vergi ve gümrük kanunlarının birleştirilmesine yönelik çalışmaları başlattı. Dolayısıyla devlet kurumlarının, vergi dairelerinin bu konuda işi çok olacaktır. Tek olası çözüm, mali (muhasebe) raporlarının ve hesap bilgilerinin denetim yetkisini lisansı olan müşavirlik şirketlerine tevdi etmektir.

            Yeminli mali müşavirin raporu başka hangi durumlarda gerekebilir? 

            Şirketler ihaleye katılmak veya kredi almak istediklerinde mali müşavirlik raporu gerekmektedir. Genellikle şirketler ihale veya kredi başvurusunda bulunmadan iki-üç gün önce hesap kontrolü yapılması için mali müşavirlik firmalarına başvuruyorlar. Fakat mali denetimin bu kadar kısa bir süre içinde yapılması yanlış. İnsanlık hali, incelenecek evrak çok olunca bir şey gözden kaçar, yeminli mali müşavirlik lisansı geri çekilir. Bu nedenle şirketlere yılda bir veya üç yılda bir hesap denetimi yaptırmayı öneriyoruz. İhale organizatörleri genellikle son üç yılın raporunu ister. İhaleye katılım veya acil olarak kredinin alınması söz konusu olursa, şirketin elinde hazır rapor olacak.

            Yeminli mali müşavirlik raporu şirket satıldığında, diğer bir şirketle birleştiğinde, yeniden yapılandırıldığında, IPO (halka arz), şirketin borsaya açılması halinde de gerekebilir.

            Yeminli mali müşavirin hizmeti yalnızca rapor almak için gerekli değil. Büyük ve orta ölçekli şirketlere sadece dışarıdan muhasebe hizmeti değil, yeminli mali müşavir tarafından hesap takibini teklif ediyoruz. Çünkü günlük rutin işlerin arasında görünmeyen problemler 3-4 yıl sonra ortaya çıkabilir. Zira firmalarda çalışan muhasebeciler yaptıkları işi iyi bilebilir. Ama en bilgilileri bile bazı finans konularını, uluslararası finans standartlarını bilmeyebilir. Farklı bir konu çünkü. Yeminli mali müşavirler ise, hele de uluslararası müşavirlik şirketlerinde çalışmış olanlar, hem vergi konuları, hem uluslararası standartlar üzerinde çalışıyorlar. Bizim şirkette işte bu şirketlerden çıkan uzmanlar çalışıyor. 

            “KAZAUDIT”in faaliyetlerinden bir örnek getirmek istiyorum. Yurt dışında bankalardan birine kredi için başvuruda bulunan yabancı sermaye ortaklı bir şirket bize başvurdu. Banka diğer evraklarla birlikte özel hazırlanmış olan bir mali rapor da istedi. Şirketin bu talep üzerine sunduğu muhasebe bilançosunu banka doğal olarak kabul etmedi, çünkü uluslararası standartlara göre belirli bir formatta hazırlanmış belge talep etmişlerdi. Şirket, böyle bir rapor hazırlamamız için bize başvurdu. Biz öncelikle bankanın talep yazısını inceledik ve ne istediklerini anladık. Hazırladığımız rapor banka tarafından sorusuzca kabul edildi. Yani, uluslararası bir müşavirlik şirketinin stili hemen farkediliyor. Getirdiğimiz bu örnek mali müşavirlik hizmetlerinden yararlanmanın bir faydasını daha gösteriyor bize.

            Aynı şekilde vergi müfettişleri ile diyalogda muhasebeciler haklı oldukları halde bile çoğu zaman görüşünü savunamıyor. Vergi müfettişleri ile yeminli mali müşavirler muhatap olduklarında, durum bambaşka. Mali müşavirin muhasebeciden farkı, vergi denetçilerinden bağımsızdır, onların psikolojik baskısına maruz kalmaz, onların karşısında korkuya kapılmaz, ve ayrıca, anlaşmazlıklar doğduğunda hangi yasal maddelere atıfta bulunacaklarını bilirler.

            Kazakistan’da 300’e yakın mali müşavirlik şirketi kayıtlı. “KAZAUDIT” şirketimizden bahsedecek olursak, uluslararası müşavirlik şirketi olarak seçmeli denetim ve analiz yapıyoruz. Anlaşmaları, anketleri ve sonuç raporları uluslararası standart ve formata göre hazırlıyoruz. Yabancı şirketler, sigorta şirketleri, bankalar kiminle muhatap olduklarının farkındalar. “KAZAUDIT” faaliyetine 2004 yılında başta hukuk danışmanlık hizmeti ile başladı. Yavaş yavaş hizmet yelpazesini genişletmeye başladık: muhasebe, gümrük müşavirliği, noterlik, sigorta hizmetleri. Şimdi bunlara yeminli mali müşavirlik hizmetini de ekledik. Bu, KATİAD tarihinde de büyük bir olay. Çünkü şimdiye kadar KATİAD üyeleri arasında yeminli mali müşavirlik lisansına sahip şirket yoktu.  

            “KAZAUDIT”in geleceğe yönelik planları nedir?

            Şirketlerin, yeminli mali müşavirlik hizmetlerinin faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu zamanla anlayacaklarını umuyoruz. Aslında yavaş yavaş buna geliyoruz. “KAZAUDIT” şirketinin genç bir şirket olmasına rağmen ekibimiz, müşavirlik hizmetlerini en iyi şekilde veren işin uzmanlarıdır. İleriye yönelik de oldukça hırslı planlarımız var. Örneğin, Kazakistan’ın kusursuz bir itibarı olan en iyi mali müşavirlik şirketi olmak ve önde gelen 10 şirket arasında girmektir.

            Başarılar dileriz!