SPONSOR

KATİAD HAKKINDA

Kazakistan-Türkiye İş Adamları Derneği KATİAD, 1995 yılında Kazakistan’da yerleşik Türk firmaları tarafından kurulmuştur. Kazakistan dernekler yasasına tâbidir ve gönüllü üyelik esastır. KATİAD’a Kazakistan’da kurulmuş Türk firmaları ve Türkiye’de tescilli firmaların Kazakistan’daki temsilcilikleri üye olabilmektedir. Ulaşılan noktada iki yüzün üzerinde üyesi bulunmaktadır. KATİAD temel olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir:

 • Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari, sınayi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Üyelerine güncel bilgi akışı sağlamak ve Kazakistan yasa ve mevzuatındaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek.
 • Ekonomi, ticaret, yatırım, bankacılık, sigortacılık gibi üyeleri ilgilendiren konularda konferans, seminer ve sohbet toplantıları düzenlemek.
 • Kazakistan ve Türkiye’nin iş dünyasına yönelik kurum ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri toplantı ve organizasyonlara destek olmak.
 • İki devlet arasında yapılan resmi ziyaretlerin iş ayağını oluşturmak ve mümkün olduğu durumlarda ortak toplantılar düzenlemek.
 • Kazakistan’ın resmi makamları ve iş dünyası ile üye firmalar arasında eşgüdümü sağlamak.
 • Yıllık Kazakistan Ülke Raporu yayınlayarak üye firmaların Kazakistan’da genel resmi daha yakından görmelerini sağlamak.
 • Yıllık KATİAD Üye Kataloğu çıkartarak Kazak makamları nezdinde firmalarımızın tanınırlığını geliştirmek.
 • Kazakistan’a yeni gelen Türk firmalarına rehberlik etmek.
 • Kazakistan’da iş yapan firmaların karşılaştıkları zorluklar karşısında onlara yardımcı olmak.
 • Sosyal, kültürel, eğitim ve sportif etkinlikler düzenleyerek Türk firmaları arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine vesile olmak.
 • Dinî Bayramlarımızda Almatı ve Astana’daki Türk Topluluğu’nun bir araya gelmesini sağlamak.
 • Sosyal kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim kurumlarına, yetimhanelere, yaşlı ve huzurevlerine yardım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Bu faaliyetleri desteklemek amacıyla sponsor sağlamak ve kermesler düzenlemek.

VİZYONUMUZ Türkiye ile Kazakistan arasında bir her iki ülkenin resmi makamları ve sektör temsilcileri nezdinde kabul gören bir kurum olmak ve iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

MİSYONUMUZ Kazakistan’da yatırım yapmış Türk girişimcilerini en iyi şekilde temsil etmek ve firmalarımızın mevcut iş potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Tüm üyelerimize karşı adil olmak
 • Üyelerimizi Türk gelenek ve göreneklerine en uygun şekilde temsil etmek
 • Üyelerimizin sorunlarına hassasiyetle yaklaşmak ve çözüm arayışlarına destek olmak
 • Üyelerimiz arasında iletişimi geliştirerek birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmak
 • En yüksek üye memnuniyetini hedeflemek
 • Kazakistan pazarına girme çabası içinde olan Türk firmalarına yol gösterici bir kurum olmak