SPONSOR

ÜYELİK

KATİAD'a Üyelik

Derneğimize üye olmak isteyen şirketlerin Kazakistan'da kurulu şirket olmaları gerekmektedir.

Şirket, Dernek Genel Sekreterliğine yazılı müracaatta bulunmalıdır. Üyelik Formu doldurularak Dernek ofisine ulaştırılmalı veya info@katiad.kz adresine gönderilmelidir. Müracaatta bulunan üye için en az iki dernek üyesinin “Tavsiye Mektubu” aranır. Uygun görülen başvurulaк Yönetim Kurulu'nca onaylandıktan sonra üyeliğe kabul olur.

ÜYELİK FORMU

Detaylı bilgi için Dernek Sekreteryası ile irtibata geçmeniz rica olunur.